Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Документи

Стратегия за развитие на ПГМЕТ 2020 - 2024 г.

План за работа в условията на COVID-19

Мерки за повишаване качеството на образованието

Доклад от проведено самооценяване

Правилник за дейноста на ПГМЕТ

Правилник ЗБУТ 2018-2019г.

Национална програма квалификация 2018г.