Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Документи

Стратегия за развитие на ПГМЕТ 2020 - 2024 г.

 

Заповед за отпускане на стипендии II срок 2020/2021 г.

 

Заповед за отпускане на стипендии I срок 2020/2021 г.

 

План за работа в условията на COVID-19

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

 

Доклад от проведено самооценяване

 

Правилник за дейноста на ПГМЕТ

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Програма за подкрепа на личностното развитие

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 

Училищна програма за противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в ПГМЕТ

 

Списък с учебници за  учебната 2018/2019 година за 8 клас

 

Програма за подкрепа на личностното развитие - 2018-2019г.

 

Учебни планове 2018-2019г.

 

Годишен план

 

Дневен режим

 

Правилник ЗБУТ 2018-2019г.

 

Етичен кодекс на ПГМЕТ 2018-2019г.

 

Етичен кодекс на ученика 2018-2019г.

 

Заповед за стипендии I срок - 2018-2019 учебна година

 

Национална програма квалификация 2018г.