Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Педагогически персонал

Име

Длъжност

Мариана Китина

Директор

Лиляна Пиперова

Заместник-директор учебна дейност

Лазар Благов

Заместник-директор учебно-производствена дейност

Цонка Симеонова

Заместник-директор учебно-производствена дейност

Даниела Степова

Училищен психолог

Петър Хаджимитев

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мария Хаджийска

Български език и литература, Старши учител

Валентина Килитанова-Каракашева

Български език и литература, Старши учител

Стоян Цанев

Български език и литература, Старши учител

Кръстина Бончева

Български език и литература, Учител

Мария Сухарева

Английски език, Старши учител

Евгения Хаджийска

Английски език, Старши учител

Сребрина Шотлекова

Английски език, Учител

Атанаска Пенчева

Английски език, Старши учител

Анна Комсийска

Английски език, Старши учител

Иво Георгиев

Английски език, Учител

Анка Маринкова

Немски език, Старши учител

Росица Велчева

Немски език, Учител

Лушка Ангелова

Математика, Старши учител

Наташа Кандева

Математика, Старши учител

Елена Лазарова

Математика, Старши учител

Катерина Кьосева

Информатика и информационни технологии, Учител

Миглена Георгиева

География и икономика, Старши учител

Мариана Денкова

История и цивилизация, Старши учител

Надежда Сандъкчийска

История и цивилизация, Старши учител

Лена Божкова

Предмети от философския цикъл, Старши учител

Дона Нейчева

Химия и опазване на околната среда, Старши учител

Цветина Сеизова

Физика и астрономия,  учител

Антоанета Бодурова

Биология и здравно образование, Старши учител

Станислав Илков

Физическа култура и спорт, Учител

Иван Георгиев

Физическа култура и спорт, Старши учител

Стефан Кестенов

Физическа култура и спорт, Старши учител

Люба Хаджийска

Обща професионална подготовка - Икономика, Старши учител

Лазар Честименов

Учител, практическо обучение

Владимир Петров

Учител, практическо обучение

Васил Бадьоков

Професионално направление: Моторни превозни средства, Старши учител, теоретично обучение

Кадир Османоглу

Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство

Валентин Върбаков

Преподавател - инструктор на водачи на моторно превозно средство

Петър Димитров

Професионално направление: Компютърни науки, Учител, теоретично обучение

Гергана Коручева

Професионално направление: Компютърни науки, Старши учител, теоретично обучение

Гергана Михова

Професионално направление: Компютърни науки, Учител, теоретично обучение

Анета Стоименова

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Старши учител, теоретично обучение

Милена Бегова

Електроника и автоматика, Старши учител, практическо обучение

Фанка Русева

Старши учител, практическо обучение

Ценка Делчева

Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Старши учител, теоретично обучение

Димитър Чипилов

Електроника и автоматика, Учител, практическо обучение

Мая Колева

Професионално направление: Електротехника и енергетика, Старши учител, теоретично обучение

Емилия Данчева

Професионално направление: Електротехника и енергетика, Учител, теоретично обучение

Петър Върбаков

Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия, Старши учител, практическо обучение