Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

За нас

 

 Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик е авторитетно и предпочитано средно професионално учебно заведение.  

Училището е конкурентноспособно с непрекъснато обновяващата се материално-техническа база; училище, в което се прилагат най-модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения като гаранция за успешна реализация на трудовия пазар.

В ПГ МЕТ бизнесът и образованието са намерили качествен начин да си сътрудничат и резултатите са налице. 

Политиката на училището е насочена към баланс между регионални и национални потребности от профилирани специалисти. Потребността на фирмите от квалифицирани кадри налага въвеждането на стажантски практики. Провеждането на учебната и производствената практики във фирми има за цел участие на учениците в реални производствени условия, мотивация при изучаване на специалността и постигане мобилност на обучаващите се.

 

Професионална гимназия по механоелектротехника - Пазарджик е включена в мрежата от иновативни училища в България.