Facebook

ПГМET Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

  

 

 

 

63 ГОДИНИ ПГМЕТ

     Професионална гимназия по механоелектротехника, която е наследник на Техникума по механотехника преди 62 години започна да прави първите си стъпки в света на техническите науки. През изминалите десетилетия се превърнахме във водещо учебно заведение в света на програмирането, компютърните науки, автотранспортната техника и ремонт на автомобили, а през миналата година и в графичния дизайн.

През 2022 година Професионална гимназия по механоелектротехника отбелязва своята 63 годишнина. Времето, в което живеем ни отправи предизвикателство, наложи се да останем по домовете си и да сме свързани във виртуалния свят. Ние от ПГМЕТ бяхме подготвени за това предезвикателство.

От първия ден на извънредното положение в България Професионална гимназия по механоелектротехника не изостави своите ученици, даде им така необходимите напътствия, съвети и подкрепа.

Горди сме с нашите ученици и затова, че те се справиха по своему с трудната ситуация, в която се намира целият свят.

 Благодарим на всички родители, които ни се довериха и ни подкрепиха!

Затова днес от позицията на утвърдено вече учебно заведение и в духа на нашата 61 годишнина заявяваме:

НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

 

инж. Мариана Китина

Директор на Професионална гимназия по механоелектротехника

град Пазарджик

 

Очакваме ви!

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО!

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

 

     Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 • Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

МОН

РУО – ПАЗАРДЖИК ПГ МЕТ – ГРАД ПАЗАРДЖИК 

 

 

Електронен дневник

Актуални новини