Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет към ПГ МЕТ – гр. Пазарджик,

определен със Заповед 442/20.12.2018г.

 

Председател:

 1. Божурка Маринова Митева – представител на родителите

Членове:

 1. Димитър Савов Шотлеков -  бивш възпитаник
 2. Величка Дамянова Велчева - представител на родителите
 3. Валя Петрова Божилова - представител на родителите
 4. Благовеста МирославоваГергинска - представител на родителите  
 5. Ваня Апостолова - представител на финансиращия орган - РУО
 6. Илия Войнов - представител на работодателска организация –  Местен бизнес

Резервни членове:

 1. Николай Лазаров Лазаров - представител на родителите
 2. Светлана Генчева Овчарова – Манолова - представител на родителите 
 3. Александра Полищук  - представител на финансиращия орган - РУО
 4. Нишан Бъздигян - представител на работодателска организация - Сдружение на частните предприемачи и работодатели

 

 

Заповед за състава на обществения съвет