Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет към ПГ МЕТ – гр. Пазарджик,

определен със Заповед МТ 380/20.12.2021г.

 

Председател:

 1. Веска Пашова – представител на родителите

Членове:

 1. Димитър  Шотлеков -  бивш възпитаник
 2. Екатерина Христева - представител на родителите
 3. Стоилка Добрева - представител на родителите
 4. Виолета Попова - представител на родителите  
 5. Александра Полищук - представител на финансиращия орган - РУО
 6. Илия Войнов - представител на работодателска организация –  Местен бизнес

Резервни членове:

 1. Гергана Христоскова - представител на родителите
 2. Богослова Йорданова - представител на родителите 
 3. Веселка Боева  - представител на финансиращия орган - РУО
 4. Виктор Фиданов - представител на работодателска организация - Местен бизнес