Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Обществен съвет

Поименен състав на Обществен съвет към ПГ МЕТ – гр. Пазарджик,

 

 

Председател:

 1. Веска Пашова – представител на родителите

Членове:

 1. Димитър  Шотлеков -  бивш възпитаник
 2. Екатерина Христева - представител на родителите
 3. Стоилка Добрева - представител на родителите
 4. Виолета Попова - представител на родителите  
 5. Васвие Мехмедова - представител на финансиращия орган - РУО
 6. Илия Войнов - представител на работодателска организация –  Местен бизнес

Резервни членове:

 1. Гергана Христоскова - представител на родителите
 2. Богослова Йорданова - представител на родителите 
 3. Снежанка Иванова - представител на финансиращия орган - РУО
 4. Виктор Фиданов - представител на работодателска организация - Местен бизнес