Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Непедагогически персонал

Гергана Недялкова     -   Главен счетоводител

Анета Лакова             -   Касиер, счетоводство

Десислава Денчева    -   Асистент, офис

Елена Тодорова         -   Специалист, логистика

Катя Темелкова         -   Технически секретар

Веселка Кузева         -   Служител, човешки ресурси

Мария Попова           -   Работник, библиотека

Борис Ганчев            -   Електромонтьор

Маргарита Феркова  -   Инструменталчик

Йордан Танчев         -   Дърводелец