Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

История

ПГМЕТ Професионална гимназия по механоелектротехника е наследник на Техникума по механотехника, основан със заповед № 1-1762 от 10,05,1960 г. от Министъра на народната просвета.За пръв директор на техникума е назначен Димитър Малинов Тодоров

 

През своето 62- годишно съществуване в училището са обучени над 9500 ученици.

 

В момента се обучават 560 ученици по следните специалности:

 • Компютърна техника и технологии
 • Системно програмиране
 • Приложно програмиране
 • Програмиране на изкуствен интелект
 • Автотранспортна техника
 • Електрообзавеждане на транспортна техника
 • Електрообзавеждане на производството
 • Охранителна техника и системи за сигурност

Създадените традиции се потвърждават и от факта, че имаме ученици, които са трето поколение възпитаници на училището /дядо, баща, син/

 

ХХ век

 

Последователно през годините след създаването на техникума са изградени и оборудвани сградата на учебния корпус, физкултурния салон, учебните работилници, откритите физкултурни площадки. Подготвени са кадри, необходими за предприятията в Пазарджишки окръг.

 

ХХІ век

 

Настъпилите промени в обществено-политическия живот на страната доведоха до промени и в училището, изразяващи се в:

 1. Откриването и обучението по нови специалности:
 • Радио и телевизионна техника
 • Автоматизация на дискретните производства
 • Компютърна техника и технологии
 • Системно програмиране
 • Компютърни мрежи
 • Мехатроника
 • Оптични и комуникационни системи
 • Електро обзавеждане на транспортна техника
 1. Промяна на морално  и физически остарялата материална база

През 2013/2014 година беше извършен основен ремонт на сградата на учебения корпус, учебните работилници и физкултурния салон на стойност 2 млн. лева.

Бяха оборудвани с най-съвременна техника 10 компютърни кабинета, лаборатория по електрообзавеждане на транспортната техника.

 

Работилница  за учебна практика по ДВГ

 

Работилници по електроника

 

Лаборатории по компютърна техника

 

Подменено е оборудването във всички учебни кабинети. За целта са инвестирани над 400 000 лева.

 

Място сред сродни учебни заведения и репутация

 

От проведеното през 2013 година проучване по инициатива на Асоциация по машиностроене към БСК между 30 сродни гимназии ПГМЕТ е поставена на 6-то място.

 

Училищен живот

 

В ПГМЕТ  има изградени и работещи успешно различниклубове по:

 • Журналистика
 • Най-добър монтьор и водач на МПС
 • Аз мога тук и сега / информационни технологии/
 • Екология
 • Програмиране
 • Математика
 • Мога и зная как /приложна електроника/

Значими са успехите на нашите ученици в олимпиади и национални състезания. Практика стана класиралите се на призови места да бъдат приемани за студенти във ВУЗ без приемен изпит.

 

Наличната добра материална база създава условия и за активно спортуване. В ежегодните общински, областни и национални състезания отборите по футбол, лека атлетика, волейбол, тенис на маса и фехтовка са винаги в призовите места. През 2012 година отборът по футбол се класира на ІІ- ро място на национален шампионат.

 

През 2015 година на Републиканското първенство по лека атлетикав гр. Сливен през 2015 г. Богомил Вардин постигна страхотен успех, след като се класира на 3-то място на финала на 100 метра и спечели бронзов медал в дисциплината. Постиженията на Цветомир Узунов, с които допринесе изключително  много за успеха на нашия отбор са: 7-мо място във  финала на 200 метра гладко бягане; 8-мо място във финала на 400 метра гладко бягане и I-во място в „шампионската“ ни щафета 4х100 метра. Николай Емилов Тасев капитан на отбора по лека атлетика поведе щафетата ни до I-во място на Републиканското първенство по лека атлетика.

 

Освен в училищните отбори наши ученици са изявени спортисти на национално ниво и в други спортове, за което получават индивидуални стипендии от МОН - Георги Гинин, Станислав Киров и Димитър Тотков отбор по колоездене. За 2016 година Георги Гинин.

 

За неактивно спортуващите е на разположение фитнес оборудване.

 

2017година Цанко Христов Георгиев се класира на I -во място на Националното състезание по ИТ " Аз мога тук и сега" .

 

II - ро място в  Националното състезание „Светът е електроника“ 2017 година спечелиха  учениците - Божидар Трендафилов, Йордан Петков, Йоан Стойков, Георги Банкин.

 

Активно участие в обществения живот

 

Освен професионална подготовка в ПГ МЕТ се стремим да подготвим нашите ученици за пълноценно участие в обществения живот.

 

Богата е дейността на ученическия съвет, чиято цел е да събере дейните, интелигентните и мотивирани ученици в единна общност, обединена около решаване на проблеми в училище и организирането на инициативи от всякакво естество.

 

Наши ученици активно участват в обществени и благотворителни кампании и мероприятия от местно и национална ниво като:

 • Хората еднакви и различни
 • Човек и свят
 • Традиция, екология и творчество
 • Седмица на мобилността
 • Родолюбие
 • Зелена седмица 

Реализация на завършилите ученици

 

От проведените през последните 3 години наблюдения е видно, че над 75 % от успешно завършилите ученици продължават обучение във ВУЗ. Останалите успешно се реализират, като започват работа във фирми.

 

Материална база

 

Въпреки че материално- техническата база е почти изцяло подменена, в училището непрекъснато се работи по проекти, с помощта на които МТБ да се поддържа на най-високо ниво и се обогатява.

 

Връзки с бизнеса

 

ПГ МЕТ винаги е имала репутацията за иновации и различно мислене. Едни от първите сме,които разбраха значението на връзките с бизнеса и индустрията. Вече сме изградили мрежа от партньорства и сътрудничество с фирми като: „Металика“, „Раис“, „Механикс“, „Еврокар“, „Интер скан“, „Тойота-Тиксим“, „Ситроен“, „Акцион клима“ и други от които да се ползват всички наши ученици, като имат възможността да станат техни стипендианти, да провеждат производствени практики в реални условия и  да започнат работа след завършване.

 

Стремим се да подготвяме нашите ученици за работа в света на 21 век, като се набляга на развитието на знания и умения, търсени от работодателите днес.

 

Място на възпитаниците на ПГ МЕТ – известни хора

 

Бивши възпитаници на ПГ МЕТ са забележителни фигури в обществения, политическия и бизнес живота на Пазарджик, областта и на национално ниво.

 

Завършилите ПГМЕТ и ясно видими в бизнеса са: инж. Георги Русков-изпълнителен директор на „Елхим Искра“ АД, инж. Благо Танков – фирма „Брокс“, Иван Стоев – фирма „Нитос“, Димитър Итов – управител на „Кауфланд – Пазарджик“, инж. Никола Станоев – фирма „Термо 97“, Нишан Бъздигян – фирма „Раис“, Николай Вълев – строителен предприемач, Иван Христосков – фирма „ИСАВ“ Хюсеин Хюсеин – фирма ЕТ „ГРИМИ“ – гр. Пещера, Илко Машев – фирма „Дикома“, Валентин Василев – фирма „Стийл Интер Трейд“ ООД, Васил Генчев – фирма „Лъч Терма – 96“ ООД, Валери Гергиминов – фирма „Металик“ и много други.

 

В науката: Никола Арабаджийски – декан на факултет в Нов български университет.

 

В политиката: кметове на общини, ръководители на централни ведомства, депутати.

 

Изкуството и забавлението: Илия Ангелов – солист на „Диана Експрес“.