Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Професионална гимназия по механоелектротехника - град Пазарджик. Искането за информация може д абъде направено чрез устно запитване или писмено заявление.

  • Устни запитвания

При желание да бъде направено устно запитване се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. Устните запитвания не подлежат на регистрация в деловодната система на ПГ МЕТ.

  • Писмени запитвания

Писмените заявление за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ПГ МЕТ, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

  • Запитвания по електронна поща

Елелктронна поща: tmtpz@abv.bg

За писмени заявление се считат и заявленията, получени по електронен път на адрес: tmtpz@abv.bg