Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Материална база

     В гимназията непрекъснато се работи по проекти, с помощта на които МТБ се поддържа на най-високо ниво и се обогатява.

     Налична материална база: модерно оборудвани със съвременни технически средства (интерактивни дъски, телевизори, мултимедии) кабинети по Български език и литература, кабинети по Английски език, кабинети по Немски език, кабинети по Математика, кабинет по География и икономика, кабинети по История и цивилизация, кабинет и лаборатория по Химия и опазване на околната среда, кабинет и лаборатория по Физика и астрономия, кабинет по Биология и здравно образование, кабинети по Информатика и информационни технологии. По всички обучавани специалности има налични съвременно оборудвани учебни кабинети, лаборатории и работилници (с шест компютърни кабинета, две работилници по компютърни системи и лаборатория по компютърни мрежи, оборудвани със съвременна техника, принтер 3D, Internet, две лаборатории по електроника за изследване на аналогови и цифрови схеми, работилница по Машиностроене, металообработване и металургия, работилница по ДВГ). Полигон за управление на учебен автомобил на ПГМЕТ.

    ПГМЕТ разполага с Физкултурен салон, писта за бягане, футболно, баскетболно и волейболно игрище, както и фитнес площадки на открито.