Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

 • Графичен дизайн

„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“

СПЕЦИАЛНОСТ: „Графичен дизайн“

ПРОФЕСИЯ: „Графичен дизайнер“

 • 5 – годишен срок на обучение
 • Трета степен на професионална квалификация
 • Интензивно изучаване на английски език

Ранно начало на кариера като дизайнер!

Какво представлява Графичния дизайн?

 • Графичният дизайн е език на визуалното изкуство.
 • Професията “графичен дизайнер” е все по-необходима и перспективна в днешно време.
 • Масовото навлизане на социалните и цифрови медии в маркетинга на компаниите, необходимостта от рекламни материали нараства ежедневно.
 • Графичният дизайн е динамична професия, чрез която можеш да разгърнеш своя творчески потенциал, креативност, мислене и да развиеш умения за визуално представяне.
 • Графичният дизайн е съвкупност от художествени и специални дисциплини и включва в себе си задълбочени познания за композиция, форми и цветови гами.

Основна информация за специалността

Учебните програми осигуряват:

 • Знания и умения за принципите на композицията, теорията на цвета и комбинаториката;
 • Знания за основите на типографията, видовете шрифтови семейства и групи и умения за комбиниране на текст и илюстративен материал от всякакъв характер в структурата на печатните издания.
 • Умения за работа с растерни и векторни графични програми за създаване на фирмен стил и корпоративен дизайн.
 • Учениците придобиват задълбочени теоретични познания за същността на графичното проектиране и визуалната комуникация, нововъведенията в дигиталните технологии за проектиране.
 • По време на обучението си, учениците провеждат производствена практика в различни рекламни фирми, печатници и издателства.

По време на обучението в специалността Графичен дизайн, учениците ще придобият задълбочени познания по:

 

 • Овладяването на широка гама от графичен софтуер софтуер като: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, с което те ще могат да осъществят творческите си проекти.
 • Растерна и векторна графика
 • Композиция
 • Шрифт / типография
 • Фотография
 • Анимация
 • Видео обработка и монтаж

Уменията на графичния дизайнер

 • Да създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетават форми, цвят, шрифт и принципи на композиция;
 • Да използва специализирани програмни продукти за създаване на печатни издания като книги, каталози, брошури, опаковки и др.
 • Да изгражда фирмен стил и корпоративна идентичност.
 • Завършилият средно образование графичен дизайнер може да се реализира като специалист в печатната индустрия, рекламния бизнес, продуктовия дизайн, уеб дизайна, гейм дизайна или потребителския интерфейс (UX/UI дизайн).
 • Графичният дизайнер трябва да развива добри умения за анализиране и систематизиране на различни видове текстова и визуална информация.
 • Графичния дизайнер трябва да развива умения за презентиране и комуникация пред аудитория.
 • Графичния дизайнер трябва да има умения и познания по визуални изкуства като фотография, видео заснемане и обработка, компютърна анимация (motion graphics), които разширяват творческите и професионални възможности за реализация.
 • Графичния дизайнер трябва да има познания и умения по шрифт и типография, тъй като те са неизменна част при създаването на различни видове дизайни .
 • Графичния дизайнер трябва да има умения по предпечатна подготовка и оформление на текстове и илюстрации за различни книжни издания като брошури, книги, списания, каталози и др.

Възможности за професионална реализация:

 • Специалността „Графичен дизайн“ предоставя възможност за професионална реализация в сферата на рекламата, маркетинга и софтуерните технологии.
 • Графичният дизайнер намира професионална реализация във фирми и организации, които създават печатни, филмови, дигитални или други форми на аудио-визуална медия, като разработката на компютърни игри, филми, музикални клипове, реклами в печатни, електронни медии и др.
 • Графичният дизайнер може да заема длъжности също като мултимедиен дизайнер, уеб дизайнер, илюстратор, дизайнер печатни издания, специалист дигитални изкуства или свободна практика.

Кабинет Графичен дизайн

ПГМЕТ град Пазарджик разполага с напълно обновен кабинет по графичен дизайн, в който учениците могат да изучават всичките компютърни и художествени дисциплини свързани със специалността.