Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

19-23 НОЕМВРИ 2018г.

Вид дейност

Организатор

Място на провеждане

Дата

час

Участници

1

Състезание по Програмиране

Обединение „Компютърни науки“

 

Каб. 213

19.11.2018г.

14:40

Ученици от

 9 и 10 клас

2

Състезание по Системи за управление на база от данни

Обединение „Компютърни науки“

Каб. 213

19.11.2018г.

14:40

Ученици от

11 клас

3

Състезание по Асемблиране на PC

Обединение „Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника“

Каб. 211

19.11.2018г.

13:45

Ученици от

11Б клас

4

Състезание по Диагностика и ремонт на компютърна система

Обединение „Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника“

Каб.212

19.11.2018г.

13:45

Ученици от

12Б и 12Г клас

5

Демонстрация на ултразвуков сонар

Обединение „Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника“

Каб. 214

19.11.2018г.

13:45

Ученици от специалност „Системно програмиране“

6

Демонстрация на кит набори

Обединение „Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника“

Каб. 214

19.11.2018г.

13:45

Ученици от специалностите „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“

7

Майсторско управление на учебен автомобил на полигон

Обединение „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“

Двора на ПГМЕТ

19.11.2018г.

14:40

Ученици от специалностите „Електрообзавеждане на транспортна техника и „Автотранспортна техника“

8

Демонстрация по откриване и отстраняване на импровизирана техническа неизправност на лек автомобил

Обединение „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“

Двора на ПГМЕТ

19.11.2018г.

14:40

Ученици от специалностите „Електрообзавеждане на транспортна техника и „Автотранспортна техника“

9

Рекламно фолио за учебните автомобили

Обединение „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“

Учебни автомобили

19-23.11. 2018г.

 

Ученици от специалностите „Електрообзавеждане на транспортна техника и „Автотранспортна техника“

10

Демонстрация на свързване на електрически схеми

Обединение „Електротехника и машиностроене“

Каб. 002

19.11.2018г.

14:40

Ученици от

9,10 и 11 клас

11

Демонстрация на чертане с

Auto Cad

Обединение „Електротехника и машиностроене“

Каб. 215

19.11.2018г.

14:40

Ученици от

9,10 и 11 клас

12

Презентации

Обединение „Математика, информатика и информационни технологии“

Фоайе

 3 етаж

19-23.11. 2018г.

8:00

Ученици от

8, 9 и 10 клас

13

Информационно табло – Чужд език по професията

Обединение „Чужди езици“

 

Фоайе

 3 етаж

19-23.11. 2018г.

 

Ученици от

12А, 12Г, и 12Д клас

14

Информационно табло – Проекти с професионална насоченост

Обединение „Компютърни науки“

 

Фоайе

 3 етаж

19-23.11. 2018г.

 

Ученици от

9, 10 и 11 клас

15

Информационно табло – Системно програмиране и Автотранспортна техника

Обединение „Природни науки“

 

Фоайе

1 етаж

19-23.11. 2018г.

 

Ученици от

10В и 10Г клас

16

Рекламно табло – клубове „Роботика“ и „Електроника“

Клубовете по „Роботика“ и „Електроника“

Фоайе

 3 етаж

19-23.11. 2018г.

 

Ученици от клубовете по „Роботика“ и „Електроника“