Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА "МОГА И ЗНАЯ КАК"

ОТБОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА СПЕЧЕЛИ ПЪРВОТО МЯСТО В РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА „МОГА И ЗНАЯ КАК“


На 30.03.2018г. в ТУ София, филиал Пловдив се проведе регионалния кръг на състезанието по приложна електроника "Мога и зная как". Организатор на състезанието е Министерството на образованието и науката в партньорство с Търговска верига „ЕЛИМЕКС“ - Горна Оряховица. Участници в състезанието са ученици от професионалните гимназии в цялата страна, обучаващи се по професиите от направления „Компютърни науки“, „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“.
Учениците от ПГМЕТ Йордан Крушев и Самуил Искров от специалност „Компютърна техника и технологии“ се класираха на първо място за участие в Националния кръг на състезанието в конкуренция с отбори от Банско, Хасково, Смолян, Пловдив и Сопот.
Добрата си подготовка дължат на своите учители Димитър Чипилов и инж. Фанка Русева, инж. Ценка Делчева и инж. Милена Бегова, които ги подготвяха в модерно оборудваните лаборатории и работилници в гимназията, по специалностите „Приложно програмиране“, „Системно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“
Ръководството на ПГМЕТ им пожелава успех на Националния кръг.