Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Проведена среща по програма Еразъм +

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Пазарджик 

На 28.12.2020 г. беше проведена онлайн работна среща на учителите от страните партньори по проекта ,,Innovative Digitalized Schools".Обсъдени бяха следните теми:

1.Идеи за датите на мобилностите по проекта;

 2.Дейностите в обстановка на ковид пандемията;

 3.Обявяване на конкурс за лого на проекта;

 4.Добавяне на учениците за работа по проекта;

 5.Създаване на Фейсбук страница за проекта;

 6.План за съвместните дейности.

 Срещата беше продуктивна и оптимистична ,относно ефективната работа по проекта. Обявена беше следващата онлайн работна среща в края на м.януари 2021 г.