Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Мога и зная как

В  ПГМЕТ СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ „МОГА И ЗНАЯ КАК“

          На 26.01.2021 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Пазарджик се проведе училищният кръг на Националното състезание по приложна електроника „Мога и зная как“.  То има за цел да мотивира учениците за професионална реализация по изучаваните в ПГМЕТ специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Приложно програмиране“.

Организатор на инициативата е Министерството на образованието и науката съвместно с търговска верига „ЕЛИМЕКС”.

Участниците бяха разделени в две възрастови групи:

I гр. – ученици от IX – X клас

II гр. – ученици от XI – XII клас

Всички състезатели решаваха теоретичен тест.

Практическото задание за учениците от първа възрастова група беше сглобяване на КИТ-набор „Слънчева система“, а за втора възрастова група– сглобяване на КИТ-набор „Бягащи светлини“ – 2 реда.

Материалите, за провеждане на състезанието бяха осигурени от търговска верига „ЕЛИМЕКС”.

Всички ученици се справиха с поставените задачи в посоченото в регламента време.

Учениците се подготвяха и взеха участие в състезанието под ръководството на преподавателя от ПГМЕТ Димитър Чипилов.