Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Еразъм +

 

 

 

НА ПРАКТИКА В ГЕРМАНИЯ!

 

За втори пореден път Професионална гимназия по механоелектротехника беше одобрена за финансиране по програма Еразъм+.Проектът на тема „Европейски опит и обучение в сферата на Java програмирането“е в частта „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование“ ие на стойност 46 650 евро.Чрез този проект се цели да се подготвят младите хора като квалифицирани, мотивирани и предприемчиви специалисти, конкурентноспособни на пазара на труда.Целта му е да се подобри конкурентноспособността на учениците чрез насочване на обучението към иновация и модерните технологии. Иновационният характер на обучението се изразява в ползване опита за ефективно, гъвкаво, адаптирано високо-технологично обучение на база на ноу-хау методи и технологии на партньори от Германия, осигуряващи конкурентно способност, мобилност и реализация на млади хора на трудовия пазар.


Партньор на ПГМЕТ е ALFATRAINING Карлсруе, Германия - институт за допълнително професионално обучение. Института организиракурсове за обучение на високо технологично ниво.


Ползватели ще бъдат 20 ученици, обучаващи се в ПГМЕТ от девети до дванадесети клас, от професиите „ Системно програмиране” ,” Компютърна техника и технологии” и ” Компютърни мрежи”. През юли 2019 година те ще проведат двуседмична практика в гр. Карлсруе, Германия на реални работни места.
От октомври 2018г. потенциалните ползватели на проекта ще бъдат информирани чрез обяви в сградата на ПГМЕТ. Срокът за подаване на съответните документи ще бъде 1 месец.


На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света.


Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.


ПГМЕТ ще се включи в съответните инициативи,чрез организиране на изложба, презентации и споделяне на опит от участници, за да покажерезултатите и въздействието от реализацията на предишен проект.