Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021г. за 8 клас

 

Учебен предмет

Авторски колектив

Издателство

Година на издаване

1

Български език  - за всички специалности

Ангел Петров

„Булвест 2000“

 

2

Литература - за всички специалности

Илиана Кръстева

„Булвест 2000“

 

3

Английски език Legacy A1,A2,( B1.1  ) - за всички специалности

 

Express Publishing

 

4

Математика- за всички специалности

Т. Витанов Г. Кожухарова М. Кьосева, К. Узунова

ИК „Анубис“ ООД

2017-2020г

5

История и цивилизации– за специалноститите „Електрообзавеждане на транспортна техника“ и „Автотранспортна техника“

Б. Гаврилов, К. Славчев, Б. Стоименова

Просвета, основано 1945

 

6

Философия - за всички специалности

Л. Андреева и колектив

„Клет България „ ООД – Анубис

2017 – 2019г.г.

7

География и икономика – за специалноститите „Електрообзавеждане на транспортна техника“ и „Автотранспортна техника“

Р. Пенин

„Булвест 2000“

2017г.

8

Биология и здравно образование 8 клас (Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)– за специалноститите „Електрообзавеждане на транспортна техника“ и „Автотранспортна техника“

Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

„Булвест 2000”

2017г.

9

Химия и опазване на околната среда – за специалноститите „Електрообзавеждане на транспортна техника“ и „Автотранспортна техника

С. Бенева и колектив

Булвест 2000“

2017г.

10

Предприемачество - за всички специалности

Кирил Тодоров

„Мартилен“

2019г.

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021г.

за 9 клас

Учебен предмет

Авторски колектив

Издателство

Година на издаване

1

Български език

Петя Маркова

„БГ учебник“,

 

2

Литература

Бойко Пенчев

„Булвест 2000“

 

3

Английски език –

9 А, 9 Г клас - Legacy B1.1

9 Б, В, Д клас-   Legacy B1 part 1

 

 

Express Publishing

 

4

Немски език - Prima A 1.1 Deutsch für Jugendliche и учебна тетрадка

ФридерикеДжин

„Просвета“

2018г.

5

Математика

Т.Витанов,П.Недевски, М. Кьосева

„Анубис“ООД

2018-2020г.

6

История и цивилизации 9 Б, 9 В, 9 Дклас-История и цивилизацииза 8 клас

Първачастза 9 клас - приобучение с интензивноизучаваненачуждезик

9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Д клас -История и цивилизацииза 9 класВторачаст-приобучение с интензивноизучаваненачуждезик.

 

Б.Гаврилов

 

 

 

 

 

 

___________________

Г. Марков

Просвета Основано 1945

 

 

 

 

 

____________

Просвета Азбуки

 

7

Философия

Ив. Колев и колектив

„Клет България „ ООД

2018г.

8

9 A,  9 Г клас -География и икономика – втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

9 Б, 9 В, 9 Д клас -География и икономика за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

Р.Пенин и колектив

„Булвест 2000“ ООД

 

9

Химия и опазване на околната среда

Данчо Даналев и колектив

„Булвест 2000“ ООД

 

10

9 А, 9 Г клас -Биология и здравно образование 9 клас (Втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език)

9 Б, 9 В, 9 Д клас - Биология и здравно образование 9 клас ( За профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език )

Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

„Булвест 2000”

2018г.

11

9 А клас- Електротехнически материали

М.Гроздева

„Нови знания“

 

12

9 А класЕлектроенергетика

М.Гроздева

„Нови знания“

 

13

9 А клас -Електротехника

Р.Несторова

„Просвета“

 

14

9 В клас -  Увод в програмирането -Основи на програмирането със C#

Светлин Наков и колектив

Faber Publishing, София

май 2017 г.

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

за 10 клас

Учебен предмет

Авторски колектив

Издателство

Година на издаване

1

Български език

Петя Маркова

„БГ учебник“

 

2

Литература

Бойко Пенчев

„Булвест2000“

 

3

Английски  език – 10А, 10Г клас-  Legacy B1 part1

10Б 10В клас- Legacy B1 part 2

 

Express Publishing

 

4

Немски език – Prima A 1.2 Deutsch fürJugendliche и учебнатетрадка

Фридерике Джин

„Просвета“

 

5

Математика

Т.Витанов,П.Недевски, М. Кьосева,Е.Стиоменова

„Анубис“ООД

2019-2020г.

6

История и цивилизации

П. Павлов, Р. Гаврилова, В. Янчев, л. Огнянв

„ Просвета, основано 1945

 

7

Философия

И.Колев и колектив

„Клет България „ ООД -

2019 г.

8

География и икономика

Р.Пенин и колектив

„Булвест 2000“ ООД

 

9

Химия и опазване на околната среда

Боряна

Донкова и колектив

„Булвест 2000“

 

10

Биология и здравно образование

Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

„Булвест 2000” ( Klett)

2019г.

11

10 В клас -Програмиране, Увод в Обектно ориентираното програмиране, Увод в алгоритмите и  структурите от данни

Заглавие: “Въведение в програмирането със C#”

Светлин Наков, Веселин Колев и колектив

Фабер, Велико Търново,

2018 г.

11

Икономика

 

„Клет България „- Анубис

2019 г.

12

Електротехника и електроника     – 10 Г

Димитър Пенев   

„Просвета“

 

13

,,Двигатели с вътрешно горене“ – 10 Г клас

 

Техника

1989 г.

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

за 11 клас

за 11 клас

Учебен предмет

Авторски колектив

Издателство

Година на издаване

1

Български език

Петя Маркова

 „БГ учебник“

 

2

Литература

Бойко Пенчев

„Булвест 2000“

 

3

Немски език – Magnet smart A2 Band 1 и учебнатетрадка

Джорджо Мотта

Клет Българиа ООД

 

4

Математика

С. Замковой, С. Ненков, П. Тодорова, А. Божилов

„Анубис“

2020г.

5

Обектно ориентирано  програмиране – 11 В клас - Заглавие: “Въведение в програмирането със C#”

Светлин Наков, Веселин Колев и колектив

Фабер, Велико Търново,

2018 г.

6

Електротехника и електроника – 11Д клас

Д. Пенев

Просвета София“АД

 

7

Електроника- 11 А клас

Бобчева,Николов

„Техника“

 

8

Електрически инсталации – 11 А клас

Мария Овчарова

„Нови знания“

 

9

Електрически машини и апарати – 11 А клас

Евгения Николова, Мария Люцканова

„Просвета“

 

10

Двигатели с вътрешно горене – 11 А, 11 Г клас

Качаров

„Техника“

1989г.

11

Диагностика и ремонт на електрообзавеждането на моторни превозни средства – 11 Аклас

 

„Техника“

1999г.

12

Електрообзавеждане и електроника на автомобила и кара – 11Аклас

Трайков, Киров

„Техника“

2015г.

13

Техническа термодинамика – 11 Г клас

 

„Техника“

1974г.

14

Неизправности в електрическата уредба на автомобила – 11 А, 11 Г клас

 

„Техника“

1999г.

15

Интерактивно учебно помагало за кандидат-шофьори-категория В –

11 А, 11 Г клас

 

„Зебра“

2020г.

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г.

за 12 клас

 

Учебен предмет

Авторски колектив

Издателство

Година на издаване

1

Български език

Кирил Димчев

„Булвест 2000“

 

2

Литература

Илиана Кръстева

„Булвест2000“

 

3

Математика -  12 А, Б, Г клас, Задължителна подготовка

Ч.Лозанов и колектив

„Анубис“

2005-2017г.

4

Математика -  12 В клас, Задължителна подготовка

Г.Паскалев,Здравка Паскалева

Архимед

2005-2017г.

5

Свят и личност

М. Грекова, Л. Деянова, Ки. Колев

„Просвета, основано 1945“

 

6

ЗИП – Биология и здравно образование

Георги Марков, Светла Евтимова, Марин Симеоновски, Ценка Часовникарова

„Просвета София”

2002 г.

7

Двигатели с вътрешно горене – 12 А, 12 Г клас

Качаров

„Техника“

1989г.

8

Диагностика и ремонт па електрообзавеждането на моторни превозни средства - 12 А, 12 Г клас

 

„Техника“

1999г.

9

Електрообзавеждане и електроника на автомобила– 12А, 12 Г клас

Трайков, Киров

„Техника“

2015г.

10

Неизправности в електрическата уредба на автомобила– 12А, 12 Г клас

 

„Техника“

1999г.

11

Учебно помагало-Електротехническо чертане 12 А клас

инж.В.Бойчева и инж.М.Куртева

 

2006г.