Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Проект "INNOVATIVE DIGITALIZED SCHOOLS" 2020г. Европейска програма Еразъм + КД2

През учебната 2020/2021 г. Професионална гимназия по механоелектротехника ще реализира проект „INNOVATIVE DIGITALIZED SCHOOLS“ в рамките на Европейска програма Еразъм + КД2.

            Партньори по проекта ще бъдат училища от Румъния, Турция, Италия, Полша и Франция.Продължителността на проекта е две години.

            Участницитев проекта ще могат да създават свои собствени материали за електронно обучение, като използват индивидуални приложения за комуникация, ще придобият знанията и уменията, необходими за създаването и внедряването на платформи за обучение.

            Преподавателите ще могат да подобрят образованието си, като предоставят платформи за електронно обучение като отворено образование, ресурси и учебни среди, които се използват широко в Европа и по света, в тяхното собствено образование.

            Като контролират своите лични и професионални компетенции, участниците ще спечелятувереност в справянето със социалните и културните различия.Те ще имат по-широко разбиране за развитието на английски език чрез взаимодействие с мултинационални групи, както и разбиране на образователните системи, практики и политики на различни страни.

            С този проект учителите ще се научат как да използват ефективен учебен опит, поддържан от технологиите Web 2.0, инструменти на Microsoft, STEAM, защитен интернет и роботизирано кодиране, като отговарят на техните нужди за професионално развитие. Те щепомогнете на своите ученици да използват визуалната работа, която правят с инструментите на Microsoft и web2.0.

            Дейностите по проекта вече стартираха. Представяме нашето лого, създадено за целите на проекта, което е включено в общото логото.