Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Обява за набиране на ученици по програма "Еразъм +"

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Пазарджик

 

ОБЯВА

 

            Уважаеми ученици,

          Започва набирането на кандидати за нов проект по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“

          Проектът се осъществява по Договор № –2020-1-RO01-KA229-080138_4 на тема: „INNOVATIVE DIGITALIZED SCHOOLS“.

          Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с училища от  Румъния, Турция, Италия, Полша и Франция, където ще бъдат проведени едноседмични ученически обмени. За участие могат да кандидатстват ученици от специалности „Системно програмиране“, „Приложно програмиране“, „Компютърна техника и технологии" или „Графичен дизайн“.

          Необходими документи:

  1. Заявление / формуляр се получава от инж. Стоименова/
  2. Автобиография (по образец на Европас)
  3. Мотивационно писмо

         

          Подаване на документите при инж. Стоименова