Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

График на дейностите за прием 2024/2025 г. след седми клас

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от             01.09.2016 г.

08 – 10 юли 2024 г.

 Обявяване на резултатите от  първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

 Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г.

 Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

 Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 - 24 юли 2024 г.

 Обявяване на свободните места за трети етап на  класиране

25 юли 2024 г.

 Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

 Обявяване на резултатите от третия етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

 Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 юли - 01 август 2024 г.

 Обявяване на свободните места за четвърти етап на  класиране

до 02 август 2024 г.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

05 -06 август 2024 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

08 - 09 август 2024 г.