Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

График на дейностите за прием 2023/2024 г. след седми клас

 Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от             01.09.2016 г.

05 – 07 юли 2023 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12 юли 2023 г.

 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на   заявление за участие във втори етап на класиране

13 - 17 юли 2023 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19 юли 2023 г.

 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20 - 24 юли 2023 г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на   класиране

25 юли 2023 г.

 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26 – 27 юли 2023 г.

 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

до 31 юли 2023 г.

 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01 - 02 август 2023 г.

 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на   класиране

до 04 август 2023 г.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07 -08 август 2023 г.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11 - 14 август 2023 г.