Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

Списък на учебниците за учебната

2019/2020 година

 от учителите на ПГМЕТ , град Пазарджик

8а клас – Електрообзавеждане на транспортна техника

8б клас – Компютърна техника и технологии

8в клас – Системно програмиране

8г клас – Автотранспортна техника

8д клас – Графичен дизайн / Приложно програмиране

 

8 КЛАС

 1. Български език - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000,2017-2019 год.
 2. Литература - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000
 3. Математика – издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2017-2019
 4. Информационни технологии - издателство „ Просвета „ 2017
 5. История и цивилизации – за 8а и 8г

Учебник „ История и цивилизации“ за 8 клас на издателство „ Просвета – основано 1945 година“ - Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език ,2018-2019

 1. Философия – автор – Л. Андреева и колектив ,издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2017-2019
 2. Биология и здравно образование - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000 ( 8а и 8г класове )
 3. Химия и опазване на околната среда - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000 ( 8а и 8г класове )
 4. Физика и астрономия - издателство „Клет България „ ООД , автор – Максим Максимов (8а и 8г)
 5. География и икономика - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000 ( 8а и 8г класове )
 6. Английски език – автор – Хърбърт , издателство „Клет „
 7. Музика –
 8. Изобразително изкуство – Издателство „ Педагог“- 2017-2019
 9. Предприемачество – автор Кирил Тодоров , издателство „Мартилен „ ООД 2019

 

 8б, 8в, - НЕ  изучават -История и цивилизации, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия,    География и икономика

 

 9 КЛАС

 1. Български език – издателство „ БГ Учебник „ 2018
 2. Литература - издателство „ БГ Учебник „ 2018
 3. Английски език - автор – Хърбърт , издателство „Клет „2017-2019
 4. Немски език – Издателство „ Просвета-Основано 1945 година „  АД 2018 , 1, 2018 год.
 5. Математика- издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2017-2019
 6. Информационни технологии-издателство „ Просвета „ 2018
 7. История и цивилизации –

9а и 9г – издателство „Просвета –Аз Буки „2018

9б и 9в – Първи срок – Учебник „ История и цивилизации“ за 8 клас на издателство „ Просвета – основано 1945 година“ - Първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език ,2018-2019

Втори срок - Учебник „ История и цивилизации“ за 9 клас на издателство „ Просвета - Аз Буки „2018

 1. География и икономика –

За 9а и 9г   клас -  учебник по „География и икономика ,  Втора част при интензивно изучаване на чужд език „  ; издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

За 9б и 9в клас - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000

 1. Философия – автори –Иван Колев и колектив , издателство „Клет България „ ООД -2018
 2. Биология и здравно образование –

За 9а и 9г   клас -  учебник по „Биология и здравно образование,  Втора част при интензивно изучаване на чужд език „  ; издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

За 9б и 9в клас - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

Първа и втора час

 1. Химия и опазване на околната среда –

За 9а и 9г   клас -  учебник по „Химия и опазване на околната среда,  Втора част при интензивно изучаване на чужд език „  ; издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

За 9б и 9в клас - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

Първа и втора част

 1. Физика и астрономия –

За 9а и 9г   клас -  учебник по „Физика и астрономия,  Втора част при интензивно изучаване на чужд език „  ; издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

За 9б и 9в клас - издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2018-2019 год.

Първа и втора част

 1. Музика – издателство „ Просвета „ 2018 год.
 2. Изобразително изкуство - издателство „ Просвета „ 2018 год.
 3. Електроенергетика за 9а клас – автор М. Гроздева , издателство „ Нови знания „ – 2006 г.

 

10 КЛАС

 1. Български език -- издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000,2017-2019 год.
 2. Литература - издателство „ БГ Учебник „ 2019
 3. Английски език - автор – Хърбърт , издателство „Клет“ , 2019
 4. Немски език – Издателство „ Просвета-Основано 1945 година „  АД 2018 , 2, 2018 год
 5. Математика - издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2019
 6. Информационни технологии-издателство „ Просвета „ 2019
 7. История и цивилизации- издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2019
 8. География и икономика-- издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2019 год
 9. Философия – автори –Иван Колев и колектив , издателство „Клет България „ ООД -2019
 10. Биология и здравно образование- издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2019 год
 11. Химия и опазване на околната среда- издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2019 год
 12. Физика и астрономия- издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2019 год
 13. Музика – издателство „ Просвета „ 2019 год
 14. Изобразително изкуство - издателство „ Просвета „ 2018 год.
 15. Икономика – издателство „Клет България „- Анубис , 2019год. ,
 16. Предмети : Увод в алгоритмите и структурите от данни ; Програмиране ; Увод в обектноориентираното програмиране – за 10 в клас

Книги : Въведение в С#, София , 2015 год ,автори : Наков , Колев и колектив

Въведение  в Java , София , 2008 год , ,автори : Наков , Колев и колектив

 

11 КЛАС

 1. Български език -- издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2001 год
 2. Литература - издателство издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2002 год
 3. Английски език- автор В. Еванс, издателство –Express Publishing , 2010 год
 4. Немски език – Deutsch 2 , издателство „ Летера „ , автор – В. Дикова ,
 5. Математика – 11 а, б, г – издателство „ Анубис „, 2001 год.

                            11 в – издателство „ Архимед „ 2001 год

 1. Предприемачество - автор Кирил Тодоров , издателство „Мартилен „ ООД 2009
 2. История и цивилизация- издателство „ Анубис „, 2001 год.
 3. 11 а,г – ДВГ –издателство „Техника“,София ,1989 год
 4. 11 а,г – Автотранспортна техника –издателство „Техника“,София ,2015год
 5. 11 а,г – Диагностика и ТО на МПС - издателство „Техника“,София ,2015год
 6. 11 а – Диагностика и ремонт на електрообзавеждане на МПС - издателство „Техника“,София ,1994год

 

12 КЛАС

 1. Български език -- издателство „Клет България „ ООД – Анубис , 2002 год
 2. Литература - издателство издателство „Клет България „ ООД – Булвест 2000, 2002 год
 3. Математика– издателство „ Анубис „, 2005 год
 4. Свят и личност – издателство „ Просвета – София „ , 2008 год
 5. Чужд език по професията :

За 12 а клас – издателство Express Publishing , 2012 год.,

12 б клас –  автор В. Еванс, издателство –Express Publishing , 2011 год

12 в клас - автор В. Еванс, издателство –Express Publishing , 2011 год

 1. 12Г- ДВГ –издателство „Техника“,София ,1989 год
 2. 12А,Г- Автотранспортна техника –издателство „Техника“,София ,2015год
 3. 12А,Г- Диагностика и ТО на МПС - издателство „Техника“,София ,2015год