Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

График на дейностите за прием 2019 г. след седми клас

1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2019 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 11.07.2019 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

до 16.07.2019 г. вкл.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 18.07.2019 г. вкл.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2019 г. вкл.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2019 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24 - 25.07.2019 г. вкл.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2019 г. вкл.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

01.08.2019 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

до 10.09.2019 г. вкл.