Facebook
ПГМET Пазарджик
Професионална гимназия по механоелектротехника

График 2019-2020 г. Текущи изпити

График за ДЧК - I срок 

График за консултации -I срок 

График за самостоятелно обучение 

График за ДЧК за II срок 

График за Консултации за II срок 

График за провеждане на класни и контролни - II срок за:

 

Г р а ф и к

за провеждане на поправителни изпити

на ученик от ІХ клас на СО – Юлска  сесия 2019г.

  

09.07.2019г.( вторник)

 Български език и литература ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

 10.07.2019г.( сряда)

       Информационни технологии ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107 за писмената част

- практическата част започва след приключване на писмената част в каб. 209

 

11.07.2019г.( четвъртък)

  1. Градивни елементи ОтПП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 1107

 

12.07.2019г.( петък)

  1. Философия ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

 

Резултатите от изпитите се оповестяват в деня на провеждането или в работния ден след провеждането им  от членовете на изпитните комисии, технически секретар или класен ръководител при персонално поискване на информация от ученика и/или неговите родители на база резултатите от съответните протоколи. 

 

Г р а ф и к

за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки на ученик от ІХ клас на СО – Юлска  сесия 2019г.

 

 

01.07.2019г.(понеделник)

  1. Биология и здравно образование ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

02.07.2019г.(вторник)

  1. Физика и астрономия ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

03.07.2019г.( сряда)

  1. География и икономика ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

04.07.2019г.(четвъртък)

  1. Химия и опазване на околната среда ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

05.06.2019г.(петък)

  1. Немски език ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107 за писмената част    - устната част започва след приключване на писмената част в каб. 107

08.07.2019г.(понеделник)

  1. Математика ООП (за ІХ клас) – от 830 часа в каб. 107

 

Резултатите от изпитите се оповестяват в деня на провеждането или в работния ден след провеждането им  от членовете на изпитните комисии, технически секретар или класен ръководител при персонално поискване на информация от ученика и/или неговите родители на база резултатите от съответните протоколи.