Facebook

ПГМET Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование за учебната 2020 – 2021 година

Подаване на документи за участие в приема на ученици 

03 – 07 юли 2020 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране 

 до 13 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

до 16 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране 

до 20 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране   

до 22 юли 2020 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  

23 юли 2020 г. 

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

24 – 27 юли 2020 г. 

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29 юли 2020 г. 

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30 юли 2020 г. 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03 август 2020 г. 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

до 10 септември 2020 г. вкл.

Утвърждаване на осъществения допълнителен държавен планприем

до 14 септември 2020 г. вкл.

 

60 ГОДИНИ ПГМЕТ

     Професионална гимназия по механоелектротехника, която е наследник на Техникума по механотехника преди 60 години започна да прави първите си стъпки в света на техническите науки. През изминалите десетилетия се превърнахме във водещо учебно заведение в света на програмирането, компютърните науки, автотранспортната техника и ремонт на автомобили, а през миналата година и в графичния дизайн.

През 2020 година Професионална гимназия по механоелектротехника отбелязва своята 60 годишнина. Времето, в което живеем ни отправи предизвикателство, наложи се да останем по домовете си и да сме свързани във виртуалния свят. Ние от ПГМЕТ бяхме подготвени за това предезвикателство.

От първия ден на извънредното положение в България Професионална гимназия по механоелектротехника не изостави своите ученици, даде им така необходимите напътствия, съвети и подкрепа.

Горди сме с нашите ученици и затова, че те се справиха по своему с трудната ситуация, в която се намира целият свят.

 Благодарим на всички родители, които ни се довериха и ни подкрепиха!

Затова днес от позицията на утвърдено вече учебно заведение и в духа на нашия 60 годишен юбилей заявяваме:

НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

инж. Мариана Китина

Директор на Професионална гимназия по механоелектротехника

град Пазарджик

През 2020 година Професионална гимназия по механоелектротехника обявява своя  план-прием в следните специалности с изучаване на английски език:

 

Очакваме ви!

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО!

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 • Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

МОН

РУО – ПАЗАРДЖИК ПГ МЕТ – ГРАД ПАЗАРДЖИК 

 

 

Електронен дневник

Актуални новини