Facebook

ПГМET Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

В А Ж Н О !!!

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ НА ПГМЕТ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Във връзка с обявеното едномесечно извънредно положение в страната училищното ръководство уведомява всички ученици и родители :
В рамките на минимум две седмици (от 16.03.20 г. до 27.03.20 г.) ПГМЕТ няма да провежда учебни занятия. Училището ще създаде организация за дистанционно обучение, чрез електронния дневник ШКОЛО и други онлайн патформи, за което учениците и родителите ще бъдат уведомени от класните ръководители.

Заявление-декларация за отпускане на стипендия

за втори учебен срок на 2019/2020 год.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 • Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

МОН

РУО – ПАЗАРДЖИК ПГ МЕТ – ГРАД ПАЗАРДЖИК 

 

 

 

СТИПЕНДИИ - Заповед, условия за учебната 2019/ 2020 година


Заповед за стипендии

(срокове, изисквания и необходими документи)

 

ОБЯВА

Професионална гимназия по механоелектротехника – град Пазарджик обявява незаети места

за учебната 2019 / 2020 година 

Клас

Специалност

Начин на изучаване на чужд език

Брой ученици

9 в

Системно програмиране

ИИЧЕ

3

9 г

Автотранспортна техника

РИЧЕ

3

10 а

Електрообзавеждане на транспортна техника

ИИЧЕ

1

10 б

Компютърна техника и технологии

ИИЧЕ

6

10 д

Мехатроника

ИИЧЕ

9

 

Електронен дневник

Актуални новини